วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ธรรมศึกษาตรี, ธรรมศึกษาโท, ธรรมศึกษาเอก

การจัดสอบวัดผลธรรมสนามหลวงนั้นจัดให้มีการสอบปีละ 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1
ตรงกับวันขึ้น 9 - 12 ค่ำ เดือน 11 จัดสอบนักธรรมชั้นตรี สำหรับพระภิกษุ สามเณร
ครั้งที่ 2
ตรงกับวันแรม 2 - 5 ค่ำ เดือน 12 จัดสอบนักธรรมชั้นโทและเอก สำหรับพระภิกษุ สามเณร
สำหรับธรรมศึกษานั้นจัดสอบวันเดียวคือวันแรม 5 ค่ำ เดือน 12

1 ความคิดเห็น:

  1. วัตถุไม่ได้ทำให้คนเรามีจิตใจดีขึ้นแต่อย่างไร มีแต่ตกต่ำลงเสมอ มีแต่ความโลภ เข้าครอบครองในจิตใจ ผู้สร้างวัตถุนั้นมีแต่ละโมบกระสันอยากอยู่ตลอดเวลา
    น่าจะหันหน้ามาพัฒนาจิตใจให้มากขึ้น โดยเฉพาะตนเอง

    ตอบลบ

สอบธรรมศึกษาอย่างไร ถึงจะสอบผ่าน