วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

นิพพาน ๒ ด้วยอำนาจกิเลส และด้วยอำนาจขันธ์

นิพพาน ด้วยอำนาจกิเลส คือ
การดับกิเลสได้บางส่วน จัดเป็นสอุปาทิเสสนิพพาน การดับกิเลสได้สิ้นเชิง จัดเป็นอนุปาทิเสสนิพพาน
นิพพาน ด้วยอำนาจขันธ์ คือ
การดับกิเลสหมดแล้ว แต่ขันธ์ยังทรงอยู่ จัดเป็นสอุปาทิเสสนิพพาน การดับขันธ์ของท่านผู้หมดกิเลสแล้ว จัดเป็นอนุปาทิเสสนิพพาน
ธรรมศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สอบธรรมศึกษาอย่างไร ถึงจะสอบผ่าน